UW PRIVACY

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in een geautomatiseerde cliëntenregistratie. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG privacybeleid) is hierop van toepassing. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie geen gegevens aan derden, tenzij dit in het belang is van de cliënt of als dit uit de aard van de bewind voering voort vloeit.

Libra bewind BV is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Indien gewenst kunnen wij u deze kosteloos toesturen.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.